Nokia v prvním čtvrtletí překročila plánovaný zisk při mírně nižším prodeji

17.4.2002 Nokia v prvním čtvrtletí překročila plánovaný zisk při mírně nižším prodeji Vyšší než očekávaná ziskovost v oblasti mobilních telefonů kompenzuje náročné podmínky v síťovém byznysu První čtvrtletí 2002 v porovnání s prvním čtvrtletím 2001: Čistý prodej klesl o 12 procent na 7 014 miliónů eur (v prvním čtvrtletí 2001 to bylo 8 007 miliónů eur) Proforma provozní zisk byl 1 286 miliónů eur (1 440 miliónů eur), provozní marže byly 18,3 procenta (18,0 procent) Proforma vyrovnání 52 milióny eur v amortizaci goodwill Proforma zisk na akcii (rozředěný) byl 0,19 eur (0,22 eur) Vykázaný (IAS) čistý zisk byl 863 miliónů eur (975 miliónů eur) a vykázaný zisk na akcii (rozředěný) byl 0,18 eur (0,20 eur) JORMA OLLILA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Společnost v prvním čtvrtletí roku 2002 předvedla celkově solidní výkon, přičemž ziskovost v oblasti mobilních telefonů překročila všechna očekávání. K silné ziskovosti našeho podnikání s mobilními telefony významně přispívá globální prvenství společnosti Nokia v tomto oboru. Na základě našeho předběžného průzkumu za první čtvrtletí 2002 věříme, že jsme si přinejmenším udrželi odhadovaný 37procentní podíl na celkovém trhu s mobilními telefony, což je v souladu s naším dlouhodobým cílem dosáhnout 40procentního podílu.   Přetrvávající náročné podmínky na trhu se síťovou infrastrukturou vedly k nižším investicím do technologií 2G v Číně a Evropě, než jsme očekávali, takže se nám v prvním čtvrtletí nepodařilo splnit odhadovaný prodej Nokia Networks. Nicméně provozní marže podniku Nokia Networks odpovídaly předpokladům, a to díky loni přijatým optimalizačním opatřením. Přechod na technologie 3G by měl pozitivně ovlivnit prodej našeho síťového byznysu v druhém pololetí roku a věříme, že jsme dlouhodobě na dobré cestě k dosažení cílového 35procentního podílu na celkovém trhu s mobilní infrastrukturou. Tento rok představuje obnovu našeho odvětví. Klíčové technologie nových produktů a služeb jsou sice hotové, ale v různých stádiích zralosti a penetrace na trhu. Vnímáme multimediální zprávy jako hlavní hybnou sílu současného technologického posunu, a proto většina mobilních zařízení v našem produktovém plánu pro příští rok bude podporovat technologii MMS.   Trvalým přísunem nových produktů, jež podporují širokou řadu technologií, Nokia aktivně pracuje na obnově odvětví. Jen v prvním pololetí tohoto roku plánujeme uvést na trh víc modelů než za celý rok 2001. To by mělo přispět k rozvoji nových mobilních aplikací a služeb.   Tento rok bude také znamenat nástup 3G, dalšího důležitého prvku obnovy odvětví. Počítá se s tím, že přechod z 2G na 3G potrvá několik let. Připravujeme se na uvedení našeho prvního mobilního zařízení pro sítě 3G ve třetím čtvrtletí a držíme se závazku, aby úplně první síť 3G dodaná společností Nokia zahájila provoz letos v září.   V příštích několika letech bude mobilita významným určujícím znakem technologií i životního stylu. Velká část osobní i profesionální komunikace se bude odehrávat bezdrátově prostřednictvím osobních mobilních zařízení. Vzhledem k solidnímu finančnímu stavu společnosti Nokia, jasnému prvenství na trhu a dlouhodobé úspěšnosti v prostoru mobility očekáváme od dalšího rozvoje tohoto odvětví dalekosáhlé příležitosti pro růst.

Leave a Reply