Nokia podporuje již třetím rokem Nadaci Terezy Maxové

14.12.2001 Nokia podporuje již třetím rokem Nadaci Terezy Maxové Společnost Nokia oznámila, že bude pokračovat v podpoře Nadace Terezy Maxové a pro příští rok jí věnuje částku 500 000,- Kč. Tím se společnost Nokia stane hlavním sponzorem nadace pro rok 2002. Tyto prostředky budou využity na podporu individuálních projektů během celého roku. Filosofie společnosti Nokia, program “Connecing People”, vystihuje to, čeho se Nokia snaží dlouhodobě dosáhnout. Nevztahuje se pouze na svět telekomunikací, ale i ke každodennímu životu. “Naše partnerství s Nadací Terezy Maxové odpovídá filosofii společnosti Nokia: spojování lidí a to zejména v cílech společného úsilí. Nadace vždy spojuje konkrétní opuštěné děti či potřebné subjekty jako jsou dětské domovy či občanská sdružení s konkrétní pomocí, a právě ono propojení potřeby s pomocí vnímáme jako plně odpovídající naší strategii,” říká Jukka Pietarinen, generální ředitel společnosti Nokia ČR. “Chtěl bych zdůraznit, že podpora Nadace Terezy Maxové není jednorázovou akcí, ale že společnost Nokia podporuje tuto nadaci již třetím rokem a rádi bychom v této spolupráci pokračovali i v budoucnosti. Věříme totiž v dlouhodobá partnerství – nejen s našimi zákazníky, dodavateli, ale také s takovou organizací, jakou je Nadace Terezy Maxové.” Prostředky věnované společností Nokia Nadaci Terezy Maxové byly v minulosti použity například k nákupu dýchacího přístroje do inkubátoru pro novorozenecké oddělení FN Motol, či k podpoře internetového výchovně vzdělávacího projektu “Dejme šanci dětem” (http://www.sance.cz). V minulém roce společnost Nokia rovněž uskutečnila charitativní projekt “Skvělý hokej trochu jinak”, jehož výtěžek byl prostřednictvím Nadace Terezy Maxové věnován na zakoupení ultrasonické odsávačky CUSA pro Dětskou fakultní nemocnici v Praze Motole. “Naším posláním je všestranná podpora a pomoc opuštěným dětem umístěným v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Nadace Terezy Maxové má pod svým patronátem 150 výše zmíněných institucí,” říká Terezie Plášková, výkonná ředitelka Nadace Terezy Maxové. “Ve všech našich projektech jsme si zvolili cestu konkrétnosti, transparentnosti a především důvěryhodnosti. Jsme rádi, že se nám daří naplňovat naše cíle i díky velké podpoře společnosti Nokia.” O Nadaci Terezy Maxové Nadace Terezy Maxové byla oficiálně založena v roce 1997. Činnost nadace se neomezuje pouze na materiální pomoc ústavům, ale soustředí se zejména na samotné řešení problematiky opuštěných dětí. Cílem nadace je probuzení zájmu o opuštěné děti, zkrácení doby pobytu ve specializovaných zařízení, zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči a konkrétní pomoc potřebným. Nadace se snaží řešit problematiku opuštěných dětí nejen prostřednictvím preventivně-osvětové činnost, ale i efektivní spoluprácí se státními i nestátními institucemi působícími v dané oblasti. O společnosti Nokia Nokia je vedoucí společností v oblasti mobilních komunikací. Díky zkušenostem, inovacím a snadno ovladatelným a bezpečným řešením se stala předním světovým výrobcem mobilních telefonu a předním světovým dodavatelem mobilních a pevných telekomunikacních sítí a sítí založených na protokolu IP. Spojením mobility a internetu vytváří společnost Nokia nové možnosti pro podniky a koncové uživatele. Akcie společnosti Nokia jsou kótovány na šesti největších světových burzách. Pro další informace kontaktujte, prosím: Larisa Francírková Nokia Czech Republic s .r. o. Praha City Center Klimentská 46 110 02 Praha 1 Tel. 02 21 85 51 00 e-mail: [email protected] www.nokia.com Nadace Terezy Maxové Terezie Plášková Jankovcova 2 (budova Kovo) 170 88 Praha 7 tel.: 02 66 78 29 92 e-mail: [email protected] www.nadacetm.cz, www.sance.cz Mmd Hana Kučerová Tel.: 02 24 25 15 55 e-mail: [email protected]

Leave a Reply